Σύστημα Υγείας “bewell”

Σύστημα Υγείας “bewell”

Η Nutrimed συνεργάζεται με την INTERAMERICAN στο πλαίσιο του συστήματος υγείας “bewell” παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη σε θέματα διατροφής.

Σύστημα Υγείας “bewell”

Η Nutrimed συνεργάζεται με την INTERAMERICAN στο πλαίσιο του συστήματος υγείας “bewell” παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη σε θέματα διατροφής, συμμετέχοντας με αρθογραφία και παρουσίαση διατροφικών θεμάτων με τη μορφή webinar.

H INTERAMERICAN δημιούργησε το σύστημα υγείας “bewell”, ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την υγεία και τη ζωή σας, με σκοπό να σας βοηθήσει να ζήσετε ασφαλέστερα και καλύτερα! Εισάγει την καινοτομία της απόλυτα εξατομικευμένης ασφάλειας υγείας, σε συνδυασμό με την πρόληψη, αλλά και τομείς σχετικούς με τη διατροφή, τη φυσική κατάσταση και την ενημέρωση για κάθε θέμα το οποίο αφορά στη διαχείριση της υγείας σας.

Δείτε επίσης