Τα νέα της αγοράς

Νέα κίνητρα στον αγώνα κατά της κακής διατροφής

Νέα κίνητρα στον αγώνα κατά της κακής διατροφής

Μια ισχυρή κίνηση φιλοδοξεί να συσπειρώσει πολιτικούς, φορείς υγείας και επαγγελματίες υγείας

Το Medical Nutrition International Industry βραβεύει την Ελληνική Εταιρία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού 

18 Σεπτεμβρίου 2012
– Η Ελληνική Εταιρία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού έλαβε το ΜΝΙ award για το 2012 κατά τη διάρκεια του 34ου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (ESPEN), μια διάκριση που απονέμεται στους φορείς που καινοτομούν στην καταπολέμηση της κακής διατροφής ανά της Ευρώπη.

Η υποτροφία ύψους €30,000 δόθηκε στην Ελληνική Εταιρία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού σαν αναγνώριση της υποδειγματικής δουλειάς που έχει γίνει για την καταπολέμηση της κακής διατροφής και τη δραστική αλλαγή στην κλινική ρουτίνα με την υιοθέτηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου.

Η εργασία τους με επικεφαλείς τον καθηγητή κ. Κούβελα και τον Δρ. Χουρδάκη, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού είχε δύο πρωταρχικούς στόχους: την υιοθέτηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την αναγνώριση και τη διαχείριση της κακής διατροφής και τη διασφάλιση των διεθνών προδιαγραφών και των εκπαιδευτικών υλικών στα ελληνικά. Αμφότεροι οι στόχοι επιτεύχθηκαν.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια του Συμποσίου ‘Fight Against Malnutrition’ , όπου έγινε η απονομή, ο καθηγητής Pierre Singer, Επικεφαλής της Επιτροπής της ESPEN ανέφερε χαρακτηριστικά: « Η συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού έδειξε ενδελεχή γνώση και αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση της κακής διατροφής, που δημιουργεί προβλήματα υγείας και είναι ένα κόστος για το εγχώριο σύστημα υγείας. Οι ολιστικές και καινοτόμες προτάσεις τους για την εξεύρεση πόρων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα ήταν πραγματικά εντυπωσιακές. Ελπίζουμε η υποτροφία να ωθήσει την ομάδα ώστε να συνεχίσει τη σημαντική της δουλειά και να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες.

Μετά την ανακοίνωση ο Δρ. Χουρδάκης σχολίασε: « Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να πούμε πως και οι δύο στόχοι μας έχουν επιτευχθεί, παρόλα αυτά ο κύριος σκοπός μας ήταν να αλλάξουμε την ελληνική νομοθεσία για να επωφεληθεί το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού. Η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής κλινικών μονάδων διατροφής αλλά και ομάδων υποστήριξης διατροφής σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και να καθιερωθεί η υποχρεωτική εξέταση για τις συνέπειες της κακής διατροφής. Επίσης μεταφράσαμε στα Ελληνικά τα ήδη υπάρχοντα υλικά της ESPEN ,ως ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο ,ο οποίος επιτρέπει σε ένα μεγαλύτερο αριθμό γιατρών αλλά και φροντιστών να είναι ενήμεροι αλλά και εκπαιδευμένοι σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την κακή διατροφή, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο την ευαισθητοποίηση. Είμαστε ευχαριστημένοι που λάβαμε αυτή την υποτροφία από το MNI και ανυπομονούμε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω προκειμένου να εκπαιδευτούν οι συνάδελφοί μας και γενικότερα ο κοινωνικός μας κύκλος για να μειωθούν οι συνέπειες της κακής διατροφής».

Επιπλέον, για να συμπέσει με την απονομή της επιχορήγησης, ξεκίνησε σήμερα στο ESPEN ένας νέος φάκελος με την ονομασία « Συμπληρώματα Διατροφής δια Στόματος για την καταπολέμηση της κακής διατροφής (ONS)» . Ο φάκελος περιέχει ένα ευρύ φάσμα ανεξάρτητων στοιχείων και ερευνών ενώ περιέχει μια συλλογή από τα πιο πρόσφατα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδεών και γεγονότων τα οποία συνδέονται με τις επιπτώσεις της κακής διατροφής, της επικράτησης της ως τρόπου ζωής αλλά και τις συνέπειες. Είναι διαθέσιμος σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, τους ερευνητές ενώ υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για επισκέψεις ρουτίνας σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας αλλά την ευρύτερη κοινότητα, συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την Ελληνική πρωτοβουλία.

Η αναγνώριση της κακής διατροφής συνεχίζει να αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη και τώρα θεωρείται περισσότερο διαδεδομένη από την παχυσαρκία. Οι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με την κακή διατροφή στην Ευρώπη ανέρχονται σήμερα στο εντυπωσιακό ποσό των 170 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε έτος- σχεδόν διπλάσιου του ποσού που δαπανήθηκε για την παχυσαρκία βασιζόμενου στην εκτίμηση και των στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον ο φάκελος αναφέρει ότι εκτιμάται πως περίπου 33 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν εξαιτίας της κακής διατροφής και 50%- των ήδη – ασθενών δεν λαμβάνουν την κατάλληλη διατροφική παρέμβαση, παρά την διαθεσιμότητα αποτελεσματικών λύσεων.

Ο καινούριος αυτός φάκελος περιέχει μια συλλογή από στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως τα Συμπληρώματα Διατροφής δια Στόματος (ONS) αποτελούν έναν αποτελεσματικό και αποδεδειγμένα μη επεμβατικό τρόπο για την αντιμετώπιση της κακής διατροφής. Δείχνει πως η χρήση των ONS μπορεί να βοηθήσει στο να μειωθεί η επιβάρυνση για τον ασθενή, καθώς και για τα νοσοκομεία και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, μέσω των θετικών τους επιπτώσεων στα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών αλλά και στη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους.

Για να διαβάσετε περισσότερα για την Ελληνική συμμετοχή
επισκεφτείτε το site: www.medicalnutritionindustry.com ή  www.ESPEN.org (βλέπε: Κακή διατροφή/μάχη κατά της κακής διατροφής).


References
1. Medical Nutrition International Industry. Oral nutritional supplements to tackle malnutrition: a summary of the evidence base. 3rd version. Brussels: MNI, 2012.
2. Ljungqvist O, de Man F. Under nutrition: a major health problem in Europe. Nutr Hosp 2009;24:369-70.
3. House of Commons Health Committee. Obesity: Third Report of Session 2003-04. Volume 1. London: Stationery Office. 2004.
4. Ljungqvist O, van Gossum A, Sanz ML, de Man F. The European fight against malnutrition. Clin Nutr 2010;29:149-50.
5. Meijers JM, Halfens RJ, van Bokhorst-de van der Schueren MA, Dassen T, Schols JM. Malnutrition in Dutch health care: prevalence, prevention, treatment, and quality indicators. Nutrition 2009;25:512-9.
6. Van Nie-Visser NC, Meijers JM, Bartholomeyczik S, Lohrmann C, Reuther S, Schols JMG, Halfens RJ. Comparing prevalence of malnutrition and nutritional care in care homes in Germany, Austria and the Netherlands. Clin Nutr Suppl 2009;4(2):45 (abstract 99).