Συνεντεύξεις - Μας είπαν

Η Δρ. Λιάνα Πούλια στο 8ο Συνέδριο Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου

Η Δρ. Λιάνα Πούλια στο 8ο Συνέδριο Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου

Η Δρ. Λιάνα Πούλια ανέπτυξε τα ειδικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας διαιτολόγος κατά τη διαχείριση ενός νεφροπαθούς ασθενούς.

Η Δρ. Λιάνα Πούλια, Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων και Κλινικός Διαιτολόγος στο Λαϊκό Νοσοκομείο ανέπτυξε τα ειδικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας διαιτολόγος κατά τη διαχείριση ενός νεφροπαθούς ασθενούς. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν οι προβληματισμοί ως προς την αναγκαιότητα περιορισμού της πρωτεΐνης, τουλάχιστον αναφορικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης δυσθρεψίας, οι τρόποι υποστήριξης θρέψης, και τέλος προβλήματα σχετικά με τη ρύθμιση του φωσφόρου. Τονίστηκε δε ότι η αντιμετώπιση του νεφροπαθούς πρέπει να είναι εξατομικευμένη, χωρίς περιττούς περιορισμούς που θα εξασφαλίζει κατά το δυνατόν τη συμμόρφωση, χωρίς να επιδεινώνεται όμως η ποιότητα ζωής.