Συνεντεύξεις - Μας είπαν

Επάγγελμα Διαιτολόγος: Νεότερα δεδομένα από την Ευρώπη

Επάγγελμα Διαιτολόγος: Νεότερα δεδομένα από την Ευρώπη

Από την Πέμπτη 25 έως και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου, αντιπρόσωποι όλων των συλλόγων διαιτολόγων της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν στη Σλοβενία

Από την Πέμπτη 25 έως και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου, αντιπρόσωποι όλων των συλλόγων διαιτολόγων της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν στη Σλοβενία για την 23η Γενική Συνέλευση και το 6ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD). Ο Δρ. Ρίσβας Γρηγόρης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων (ΠΣΣΔ), παρευρέθηκε στη συνάντηση και μας μίλησε για το ρόλο που θα παίξει η Ελλάδα στα δρώμενα του EFAD τα επόμενα χρόνια και ποιοι είναι οι βασικοί προβληματισμοί και στόχοι του EFAD για την εξέλιξη του επαγγέλματος του διαιτολόγου στην Ευρώπη.

Q: Τι ρόλο προβλέπεται να παίξει η Ελλάδα στα δρώμενα του EFAD τα επόμενα χρόνια;
Στην Σλοβενία ο EFAD διοργάνωσε ένα πολύ ενδιαφέρον τριήμερο το οποίο ξεκίνησε με την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Ευρωπαϊκών Συλλόγων Διαιτολόγων. Εκεί η εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων ΠΣΔΔ Δρ. Αμαλία Τσαγκάρη παρουσίασε την ελληνική πρόταση για την διοργάνωση του συνεδρίου του EFAD στην Αθήνα το 2014, έτος που φιλοξενούμε και την προεδρία της ΕΕ στην Αθήνα. Το θέμα παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του EFAD για να αποφασίσει, ενώ η συμμετοχή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό κυρίως από τους εκπροσώπους των χωρών της Νότιας Ευρώπης, ενώ και από τις μικρότερες χώρες υποστηρίχθηκε η ανάγκη τα συνέδρια του EFAD να συνεχίζουν να γίνονται και στην περιφέρεια της Ευρώπης.

Q: Σήμερα το επάγγελμα του διαιτολόγου θα έλεγε κανείς ότι «βάλλεται» από δύο πλευρές, πρώτον η οικονομική κρίση φαίνεται να θέτει σε κρίση την εξέλιξη της πορείας και του ρόλου του διαιτολόγου και κατά δεύτερον τίθεται ζήτημα για το ποιος θεωρείται πλέον διαιτολόγος. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD);
Αυτό που μου έμεινε από το Συνέδριο είναι ότι βασική προτεραιότητα του EFAD είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Διαιτολόγων και η συνεχής εξέλιξή τους, για την διατήρηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του επαγγέλματος. Τόσο το βασικό όσο και το ανώτερο επίπεδο του επιστήμονα Διαιτολόγου περιγράφονται πλέον επαρκώς και είναι ευθύνη και πρόκληση των Εθνικών Συλλόγων και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να ακολουθούν και να ενισχύουν τα πρότυπα του EFAD, ώστε στο μέλλον αυτά να πάρουν και δεσμευτική, νομική μορφή και να αποκτήσουν την ιδιότητα των κριτηρίων απόκτησης και διατήρησης όχι μόνον άδειας άσκησης επαγγέλματος, αλλά και εξειδίκευσης στον χώρο της Διαιτολογίας – Διατροφής.

Q: Ποιο θεωρείτε πως είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να λύσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων αναφορικά με το ρόλο του επαγγέλματος του διαιτολόγου στην Ευρώπη;
Το βασικό πρόβλημα που παρατήρησα συμμετέχοντας στην συνάντηση των Προέδρων των Διαιτολογικών Συλλόγων – μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας είναι η ακόμη σημαντική ανομοιογένεια στις σπουδές και την ρύθμιση του επαγγέλματος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Φαίνεται πως έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, αλλά στην Ελλάδα είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο όσο αφορά τις σπουδές και νομίζω ότι απομένει τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να συνδεθούν ενεργότερα με το επάγγελμα και τους εκπροσώπους των επαγγελματιών του χώρου, ώστε να είμαστε μεταξύ των πρωτοπόρων στην Ευρώπη. Για την ρύθμιση του επαγγέλματος δεν μιλάω ….. θα ήθελα να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα και η κλασσική ελληνική πραγματικότητα δεν μου το επιτρέπει. Οπότε σας παρουσιάζω το όμορφο Πιράν στα παράλια της Αδριατικής και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2013 στην Βερόνα της Ιταλίας.