Συνεντεύξεις - Μας είπαν

Αντωνία Τριχοπούλου: Μακριά από την παραδοσιακή διατροφή οι Έλληνες

Αντωνία Τριχοπούλου: Μακριά από την παραδοσιακή διατροφή οι Έλληνες

Μακριά από την παραδοσιακή ελληνική διατροφή βρίσκονται πια οι Έλληνες, ενώ το κάπνισμα εξακολουθεί να είναι φανατική συνήθεια των Ελλήνων,

Μακριά από την παραδοσιακή ελληνική διατροφή βρίσκονται πια οι Έλληνες, ενώ το κάπνισμα εξακολουθεί να είναι φανατική συνήθεια των Ελλήνων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης ΥΔΡΙΑ, που παρουσιάζονται τη Δευτέρα. Η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας μίλησε στο in.gr, με αφορμή την ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Κυρία Τριχοπούλου, επειδή η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνωρίζει τι είναι το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ, που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πείτε μας περί τίνος πρόκεται;

Το έργο ΥΔΡΙΑ ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2015 με στοχο την προσαρμογή διεθνών προτύπων και τη δημιουργία εργαλείων και μεθοδολογίας αποτύπωσης της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα με γνώμονα τη βελτίωση των πολιτικών προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού καταγράφηκαν διάφορα κοινωνικό-οικονομικα στοιχεία και δεδομένα υγείας, και εκτιμήθηκαν διατροφικοί, ανθρωπομετρικοί και βιοχημικοί δεικτών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, αποτελούμενο από τουλάχιστον 4.000 ενήλικες (ηλικία 18+) κατοίκους της Ελλάδος
.
Ωστόσο, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην ΥΔΡΙΑ προσαρμόστηκε, ώστε να συλλεχθούν διατροφικά και συναφή δεδομένα σε δείγμα βρεφών και παιδιών ηλικίας, έως και 17 ετών. Το έργο συντονίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας και τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του σκέλους αναμένονται το 2016.

Από τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, σε τι κατάσταση βρίσκεται από άποψη υγείας ο ελληνικός πληθυσμός;

Από τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος ΥΔΡΙΑ προκύπτει οτι, η καπνισματική επιδημία συνεχίζει να πλήττει τον πληθυσμό μας, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας είναι υψηλός, παρατηρείται προοδευτική εγκατάλειψη της σωματικής άσκησης, ανεπαρκής έλεγχο της υπέρτασης και του σακχαρώδη διαβήτη και προοδευτική απομάκρυνση από την παραδοσιακή Ελληνική διατροφή.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι, περίπου δύο στους πέντε ενήλικους μόνιμους κατοίκους της χώρας έχουν ενδείξεις παρουσίας υπέρτασης και οι ενδείξεις είναι συχνότερες στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες.

Ο επιπολασμός της υπέρτασης αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία και είναι ιδιαίτερα υψηλός μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω. Το ποσοστό των γυναικών που λαμβάνουν φαρμακα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι μεγαλύτερο από εκείνο των ανδρών.

Ένας στους δύο άνδρες και μία στις δύο γυναίκες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (ΔΜΣ≥28.1kg/m² για τους άνδρες και ΔΜΣ ≥27.7kg/m² για τις γυναίκες), με τους άνδρες να είναι συχνότερα υπέρβαροι, ενώ οι γυναίκες είναι συχνότερα παχύσαρκες.

Τα συμπεράσματα της μελέτης θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για προγράμματα προληπτικής αγωγής υγείας; Θα κάνετε σχετικές επαφές με το υπουργειο Υγείας για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων;

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ΥΔΡΙΑ παρέχουν διαπιστώσεις παραγόντων κινδύνου και στοιχείων για την ιεράρχηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού και τη διαμόρφωση προτάσεων μέτρων πολιτικής για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των σπουδαιότερων κινδύνων και θα τροφοδοτήσουν τον Υγειονομικό Χάρτη του Υπουργείου Υγείας, ώστε

α) να αξιοποιηθούν οι πληροφοριες για την υγεία, τη διατροφή και τη διαβίωση του πληθυσμού στη διαμόρφωση και αξιολόγηση δράσεων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και
β)να εδραίωθεί ενιαίο δίκτυο, βασισμένου στα Κέντρα Υγείας, για τη διαχρονική συλλογή δεδομένων υγείας, διατροφής και διαβίωσης.

Πηγή : http://health.in.gr/