Nutri- kids

Πρόγραμμα θεραπείας παιδικής παχυσαρκίας

Πρόγραμμα θεραπείας παιδικής παχυσαρκίας

Πρόγραμμα θεραπείας

Το πρόγραμμα του nutrimed kids στηρίζεται στην τριάδα «Διατροφή – Φυσική Δραστηριότητα – Συμπεριφορά» με τη συμμετοχή του γονέα να συμπληρώνει τα απαραίτητα συστατικά του προγράμματος.

• Διατροφή. Η προσέγγιση που ακολουθεί το nutrimed-kids είναι η «περισσότερο ή λιγότερο» -σε αντίθεση με την «όλα ή τίποτα»- υπό την έννοια ότι όλα τα τρόφιμα έχουν θέση στο διαιτολόγιο του παιδιού, αλλά με διαφορετικές συχνότητες και ποσότητες κατανάλωσης. Κάθε συνάντηση είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα που έχει σχέση με τη διατροφή του παιδιού. Έτσι, τα διάφορα θέματα συζητώνται σταδιακά και το παιδί έχει τον απαραίτητο χρόνο να τα επεξεργαστεί, να τα εφαρμόσει και να μάθει από τις δυσκολίες του. Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή δίαιτα, στην οποία το παιδί καλείται μονομιάς να εφαρμόσει τις διάφορες οδηγίες ή θεωρεί απαγορευτική την οποιαδήποτε παρέκκλιση.

• Φυσική Δραστηριότητα. Όπως και με τα θέματα της διατροφής, έτσι και με τη φυσική δραστηριότητα τα σχετικά θέματα συζητώνται σταδιακά. Ο απώτερος στόχος για πιο φυσικά δραστήρια ζωή μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση ευχάριστων και εύκολα προσαρμόσιμων δραστηριοτήτων και την ταυτόχρονη μείωση της τηλεθέασης και της ενασχόλησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στο παιδί να υιοθετήσει συνήθειες που μπορεί πιο εύκολα να τις διατηρήσει μεγαλώνοντας.

• Συμπεριφορά. Η παράμετρος αυτή ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τίθενται τα θέματα της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα δε βασίζεται στην απλή εκτέλεση οδηγιών ούτε στην απότομη αλλαγή συνηθειών, όπως φαίνεται να προστάζει η παραδοσιακή διαιτολογική παρέμβαση. Διάφορες τεχνικές συμπεριφοράς βοηθούν το παιδί να εντοπίσει τις απαραίτητες αλλαγές, να κινητοποιηθεί προς αυτές και τελικά να τις εφαρμόσει και να τις διατηρήσει. Ο διαιτολόγος λειτουργεί περισσότερο ως βοηθός σε όλη αυτή τη διαδικασία παρά ως εντολέας.

• Συμμετοχή γονέα. Ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση των διαιτητικών συνηθειών του παιδιού είναι καλά τεκμηριωμένος. Οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα, είναι υπεύθυνοι για την προμήθεια τροφίμων, το μαγείρεμα και για τη δημιουργία του γενικότερου κλίματος για τη διατροφή του παιδιού. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού οι γονείς μπορούν να το βοηθήσουν με διαφορετικό τρόπο. Για αυτό χρειάζεται προσοχή, διότι μια πρακτική που φαίνεται ωφέλιμη για ένα παιδί μικρής ηλικίας, μπορεί να φέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα σε έναν έφηβο.

Ο σκοπός & οι στόχοι μας

Το nutrimed-kids εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι ο έλεγχος του βάρους του παιδιού ή του έφηβου. Οι επιμέρους στόχοι του μπορούν να συνοψιστούν στα:

• Κάλυψη των διατροφικών αναγκών. Επειδή κάθε προσπάθεια ελέγχου του βάρους απαιτεί ένα είδος περιορισμού της διαιτητικής πρόσληψης, είναι σημαντικό να καλύπτονται οι ανάγκες του ατόμου σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τα παιδιά, τα οποία πέρα από άλλες ανάγκες πρέπει να καλύψουν και τις ανάγκες της ανάπτυξης.

• Αλλαγή συμπεριφοράς. Η αλλαγή συμπεριφοράς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης θεραπευτικής παρέμβασης για την παιδική παχυσαρκία. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η συμπεριφορά μαθαίνεται, δεν είναι έμφυτη, για αυτό και όπως το παιδί έχει μάθει την «προβληματική» συμπεριφορά, μπορεί με κατάλληλη βοήθεια να μάθει τη «φυσιολογική». Η προσέγγιση αυτή στοχεύει σε πιο μόνιμες αλλαγές από αυτές που μπορεί να πετύχει η παραδοσιακή διαιτολογική παρέμβαση, η οποία συνήθως αντιμετωπίζεται σαν «υποχρεωτική φαρμακευτική θεραπεία», για βραχυχρόνια εφαρμογή.

• Αύξηση της πρωτοβουλίας του παιδιού. Στο πρόγραμμα του nutrimed-kids το παιδί συμμετέχει ενεργά. Γίνεται προσπάθεια να συνειδητοποιήσει ότι το θέμα αφορά το ίδιο και το ίδιο είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις, πάντα με την καθοδήγηση του διαιτολόγου και την κατάλληλη υποστήριξη από το γονέα.