Εταιρική Υποστήριξη

Επιστημονική υποστήριξη διατροφικών προϊόντων

Επιστημονική υποστήριξη διατροφικών προϊόντων

 Η επιστημονική υποστήριξη και η ανάδειξη των ιδιοτήτων των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων, καθώς και ο σχεδιασμός νέων προϊόντων με ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά αποτελούν δύο βασικές δραστηριότητες της nutrimed. Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών, διεξάγεται πλήρης ανασκόπηση της πιο έγκυρης επιστημονικής βιβλιογραφίας και συλλέγονται τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα , σχετικά με το εκάστοτε προϊόν και τα συστατικά του, με σκοπό τη δημιουργία μιας επιστημονικής μονογραφίας, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την επιστημονική ταυτότητα του προϊόντος. Αντίστοιχα, η nutrimed αναλαμβάνει την επιστημονική επιμέλεια και συγγραφή καταναλωτικών και επιστημονικών φυλλαδίων που απευθύνονται στο καταναλωτικό κοινό και στους επιστήμονες που ασχολούνται με τη διατροφή και την υγεία, αντίστοιχα, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τα ευεργετικά χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.

Μερικές από τις συνεργασίες μας περιλαμβάνουν:

• Σειρά προϊόντων ευζην (Amita 3E)
• Προϊόντα Λουμίδης, Nescafe, Nesquik (Nestle)
• Σειρά προϊόντων Εν Ελλάδι (Creta Farms)
• Σειρά προϊόντων Dirollo (Optima)
• Προϊόν alli (GSK)
• Προϊόν Benefibra (Novartis)