Εταιρική Υποστήριξη

Ενημέρωση επιστημόνων υγείας

Ενημέρωση επιστημόνων υγείας

Η nutrimed δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ενημέρωσης επιστημόνων υγείας. Για το σκοπό αυτό, εκπαιδεύουμε πτυχιούχους διαιτολόγους για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε επιλεγμένους επιστήμονες υγείας, με σκοπό την ενημέρωση τους για τη διατροφική αξία προϊόντων (ενημέρωση one-to-one). Η nutrimed αναλαμβάνει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τους επιστήμονες (διαιτολόγους, ιατρούς) και την προσέγγισή τους.
 

Μερικές από τις συνεργασίες μας περιλαμβάνουν:

• Σειρά προϊόντων ευζην (Amita 3E)
• Προϊόντα Λουμίδης, Nescafe, Nesquik (Nestle)
• Σειρά προϊόντων Εν Ελλάδι (Creta Farms)
• Σειρά προϊόντων Dirollo (Optima)
• Προϊόν alli (GSK)
• Προϊόν Benefibra (Novartis)