Εταιρική Υποστήριξη

Διαιτητική Συμβουλευτική

Διαιτητική Συμβουλευτική

 Η nutrimed παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων και την αύξηση της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών σε σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση των σύγχρονων ασθενειών φθοράς (παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης, διάφορες μορφές καρκίνου, οστεοπόρωση) δημιούργησε τις Υπηρεσίες Διαιτητικής Συμβουλευτικής.

Υπάρχουν, πλέον, αρκετές εταιρίες που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες διατροφικής αξιολόγησης, εκπαίδευσης ή/και υποστήριξης στους εργαζόμενούς τους. Η nutrimed ήδη συνεργάζεται σε αυτόν τον τομέα με την Coca Cola Hellas, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί και με την UNILEVER HELLAS, L’ oreal, Vodafone, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Nestle, Matrix κ.α. Από την εμπειρία που προκύπτει από αυτές τις επιτυχημένες συνεργασίες, έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα Παροχής Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε εργαζομένους, στους χώρους απασχόλησής τους.

Επιπλέον, έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων (www.enutri.gr), που αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ διαιτολόγων και υπαλλήλων εταιριών.

Το πρόγραμμα Παροχής Διαιτολογικών Υπηρεσιών σε εργαζόμενους περιλαμβάνει:

– Διατροφική αξιολόγηση και εκτίμηση σύστασης σώματος στο σύνολο των εργαζομένων.
– Σεμινάρια διατροφικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μέσω της παρουσίασης των παραπάνω ευρημάτων.
– Παροχή διαιτολογικών συμβουλών σε περιοδική βάση.
– Βελτίωση της σίτισης στους χώρους απασχόλησης.
– Συνεχιζόμενη πληροφόρηση των εργαζομένων σε θέματα υγείας με χρήση των νέων τεχνολογιών (πλατφόρμα eNutri).