Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ομάδα nutrimed

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής nutrimed...

περισσότερα

Στελέχη

Ρίσβας Γρηγόρης, PhD
Ρίσβας Γρηγόρης, PhD

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος. Γενικός Διευθυντής nutrimed. ...

περισσότερα

Ρέππας Κυριάκος
Ρέππας Κυριάκος

Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος. Υπεύθυνος Δικτύου Γραφείων nutrimed....

περισσότερα

Αντωνίου Παντελής
Αντωνίου Παντελής

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Υπεύθυνος Οικονομικών nutrimed...

περισσότερα

Πυρογιάννη Βασιλική, MSc
Πυρογιάννη Βασιλική, MSc

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος. Ειδικός σύμβουλος nutrimed....

περισσότερα

Πωλ Φαρατζιάν, Phd, MSc
Πωλ Φαρατζιάν, Phd, MSc

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος. Εμπορικός Διευθυντής nutrimed....

περισσότερα