Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020

Κουίζ χοληστερόλης: Πόσο καλά γνωρίζετε τις τιμές των εξετάσεών σας;

Συγγραφείς:Καπίρη Ελπινίκη
Ερώτηση 1. Ποια τιμή των εξετάσεων είναι πιο σημαντική για την υγεία της καρδιάς μας;

α. LDL ή «κακή χοληστερόλη»
β. HDL ή «καλή χοληστερόλη»
γ. Τριγλυκερίδια

Συγγραφείς: Καπίρη Ελπινίκη